Dlaczego system WMS?

Nowe możliwości dla Twojego Biznesu

Wdrażając PROWMS u naszych Klientów

skutecznie stawiamy czoła 7 podstawowym wyzwaniom związanym z logistyką magazynowania

Wyzwanie nr. 1: "Nie mogę znaleźć towaru". Skutek: braki w zamówieniach lub opóźnienia w kompletacji

Bez możliwości prowadzenia dynamicznych lokalizacji magazynowych dla towarów, nie ma mowy o optymalizacji.

To częsty problem nawet w niewielkich magazynach i wśród doświadczonych pracowników. Choć z zasady każdy towar ma przypisaną jedną lokalizację, na którą trzeba go odłożyć, sytuacja zmienia się, gdy półka okazuje się mniejsza, niż liczba przyjętych produktów. Zazwyczaj pracownicy zaczynają układać towar w sąsiednich regałach – wszędzie tam, gdzie jest wolne miejsce. Wiedza o lokalizacji nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy zatowarowywali regały. Pozostali magazynierzy kierują się wyłącznie do wyznaczonej półki, a gdy nie zastają na niej produktu – zgłaszają braki (mimo, że produkt leży tuż obok). W efekcie zamówienie wychodzi z opóźnieniem lub wcale.

PROWMS rozwiązanie nr 1

Oferowany system WMS śledzi każdy ruch produktu na magazynie, więc możemy sprawdzić, ile sztuk dostępnych jest w każdej lokalizacji. Program WMS uwzględnia cechy produktowe, w tym numery partii, numery egzemplarzowe, daty przydatności itd. Każda czynność wywołująca skutek magazynowy wykonywana jest w kontekście lokalizacji lub opcjonalnie nośnika. Każdy magazynier wie, gdzie zlokalizowany jest produkt, w jakiej ilości (z dokładnością do nośnika) oraz z jakimi cechami.

Wyzwanie nr. 2: "Potwierdziłem zamówienie na produkt, którego nie mam na stanie"

Stany magazynowe prowadzone w systemach ERP często, mimo zachowania dużej staranności przy operacjach magazynowych, nie odzwierciedlają fizycznego stanu towarów. Wpływ na to ma duża dynamika przyjęć i wydań, konieczność obsługi zwrotów, wymian, błędy w dostawach, błędy w wydaniach.

Problem uwidacznia się szczególnie w przypadku obsługi sprzedaży online (np. za pomocą platformy B2B / B2C), sprzedaży produktów w ilościach jednostkowych (końcówki) lub z dokładnością egzemplarzową (np. ubrania, obuwie).

PROWMS rozwiązanie nr 2

Oferowany program WMS dba o spójność stanów magazynowych poprzez umożliwienie inwentaryzacji cząstkowej oraz inwentaryzacji w toku. Dodatkowo, w przypadku towarów np. poniżej stanu minimalnego, możliwe jest przeliczanie jego ilości przy każdej operacji zbiórki do wydania. System WMS zapewnia kontrole przepływu towarów oraz precyzyjne operowanie każdą sztuką towaru.

Wyzwanie nr. 3 "Kompletowanie zamówień zajmuje za dużo czasu (kosztuje za dużo)"

Kompletacja zamówień z wykorzystaniem strategii pick by order jest jedyną możliwą w przypadku pracy ręcznej z dokumentem zamówienia czy wydania. Jest to metoda podstawowa, która w większości przypadków nie zapewnia optymalizacji.

Krążenie między półkami i regałami oraz przeglądane wielu produktów w poszukiwaniu tego właściwego – to częsty problem przy kompletowaniu zamówień. Problem z wydajnością pojawia się, gdy kody kreskowe (lub inne oznaczenia, z których korzystamy) śledzimy ręcznie i weryfikujemy je, porównując kod na produkcie z tym na karcie z zamówieniem. Jeśli sprzedajemy wiele podobnych do siebie produktów kompletacja zamówienia może trwać bardzo długo, szczególnie dla osób, nieznających topografii magazynu i systemu oznaczeń, którego trzeba się nauczyć na pamięć. W tych warunkach, bez systemu usprawniającego zarządzanie magazynem, kompletacja zamówienia składającego się z np. 50 linii w ilościach sztukowych (detal, możliwość wydania poniżej opakowania zbiorczego) jest czasochłonna i droga.

PROWMS rozwiązanie nr 3

System WMS zapewnia wiele strategii przyspieszających zbiórkę, pakowanie i ekspedycje towarów. Są nimi pick by item czy kompletacja falowa. System WMS wyznacza ścieżkę zbiórki optymalną dla danego zamówienia. Program WMS zapewnia również grupową pracę nad dokumentem np. dużym przyjęciem. System WMS rozdziela operacje pomiędzy operatorów np. przyjęcie, weryfikacja, transport wewnątrzmagazynowy. Każda operacja jest benchmarkowana, tzn. program WMS umożliwia określenie czasu, jaki był wymagany do jej wykonania, loguje błędy popełnione podczas operacji oraz umożliwia porównywanie wyników dla poszczególnych operatorów oraz brygad.

Wyzwanie nr. 4: "Kontrola dostaw zajmuje dużo czasu. Tworzenie dokumentów sprzedaży wymaga potwierdzania z magazynem"

Zapewnienie komunikacji pomiędzy magazynem a działem zakupów i sprzedaży to duże wyzwanie.

Kontrola bilansu wyjść i wejść towarów w magazynie, przy ręcznie przeliczanym asortymencie, ręcznym nanoszeniu adnotacji w papierowych dokumentach dostawy jest trudna i obarczona błędami. Im więcej rozbieżności w weryfikacji, tym bardziej pokreślony dokument i coraz mniejsza wiedza o tym, co tak naprawdę zostało przyjęte. Zestawienie z dostaw musimy następnie porównać nie tylko z fakturą od dostawcy, ale i z naszym zamówieniem. To zabiera czas, który spędzamy na ustaleniu, czy przyjęte produkty pozwalają obsłużyć wszystkie zamówienia, czy może trzeba je domówić, a klientów poinformować o opóźnieniach.

PROWMS rozwiązanie nr 4

Tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie nieskompletowanych dostaw stanowi kolejny problem, który rozwiązuje system WMS. Dzięki zastosowaniu statuowania dokumentów w procesie realizacji sprzedaży, dział handlowy wie o ewentualnych brakach w zamówieniu, a dokumenty zgodne wystawiane są w sposób automatyczny, co powoduje, że czas zaoszczędzony na koordynowaniu operacji magazynowych można poświęcić na zwiększanie sprzedaży. System WMS umożliwia również automatyzację wystawiania faktur (fakturator) oraz emisję dokumentów przewozowych (integracja z systemami kurierskimi).

Program WMS zapewnia ścisłą integrację z ERP, dzięki której w oparciu o statusy i zautomatyzowany obieg dokumentów, wymiana informacji pomiędzy działami handlowymi a magazynem przebiega w sposób płynny i usystematyzowany.

Wyzwanie nr. 5 "Nowi pracownicy wdrażają się zbyt długo"

Rotacja pracowników na stanowiskach operatorskich to fakt. Doświadczeni magazynierzy odchodzą na emeryturę, a nowe osoby oczekują szybkiej ścieżki wdrożenia i pracy z systemem informatycznym sterującym lub przynajmniej wspomagającym ich pracę.

Niezależnie od rotacji, rozwijające się przedsiębiorstwo potrzebuje większej kadry. Zazwyczaj nowi pracownicy wymagają wdrożenia, co jest bardzo czasochłonne z racji, że większości elementów pracy należy nauczyć się na pamięć lub poprzez doświadczenie. Przez długi czas nowi pracownicy potrzebują pomocy i nie są samodzielni – zadają pytania dotyczące lokalizacji i rozpoznawania produktów, jednostek magazynowania czy sprzedaży, sposobu pakowania i tworzenia wysyłek. Wdrożenie to absorbuje innych pracowników od swoich zajęć i spowalnia pracę całego magazynu. Podobnie dzieje się, gdy doświadczony pracownik zachoruje lub odejdzie z pracy. Bez systemu WMS organizacja traci całą wiedzę, którą taki pracownik miał „w głowie”. Wszystkie zmiany kadrowe oznaczają niższą jakość pracy i wyższe koszty utrzymania. Optymalizacja związana z wynajmem pracowników czasowych jest również niemożliwa. Brak systemu zamyka większość dostępnych ścieżek optymalizacji kosztów operacji magazynowych.

PROWMS rozwiązanie nr 5

Program WMS steruje pracą operatorów poprzez dyspozycje. Dyspozycja przekazywana jest do urządzenia mobilnego operatora i zawiera wszystkie niezbędne do realizacji czynności, której dotyczy, informacje. Automatyzacja wdrożenia nowego pracownika pozwala na zapewnienie już na początku jego pracy większej wydajności oraz umożliwia szybsze przyswojenie wiedzy o towarach.

System WMS prowadzi operatora przez wszystkie czynności, które musi wykonać w ramach procesów, do których został zadysponowany, a w chwili ich zakończenia przydziela mu kolejne zadania z uwzględnieniem jego kompetencji (dzięki wykorzystaniu np. kolejek typu pierwszy wolny).

Wyzwanie nr. 6 "Przestrzeń magazynowa to składnik kosztowy. Jak optymalnie zorganizować dostępną przestrzeń?"

Magazynowanie wymaga pokrycia kosztów przestrzeni. W wyniku złego zarządzania przestrzenią dochodzi do fragmentacji miejsc magazynowych, przez co towar zajmuje więcej przestrzeni niż wynikałoby z jego wymiarów i zmagazynowanej ilości. Przestrzeń tracona jest w wyniku braku precyzyjnej mapy magazynu, błędów magazynierów, niewłaściwej paletyzacji towarów. Brak monitorowania operacji magazynowych skutkować może błędnym podziałem dostępnej przestrzeni na strefy np. miejsca zbiórki, strefy kompletacyjne, pola odkładcze i ekspedycyjne. Często za dużo przestrzeni rezerwowane jest na składowanie długoterminowe, przez co nie można uzyskać wystarczająco dużo miejsca na zbiórkę i np. pakowanie lub składowanie gotowych wysyłek oczekujących na transport.

PROWMS rozwiązanie nr 6

Oprogramowanie PROWMS dostarcza 3-wymiarowej mapy magazynu, umożliwiającej zobrazowanie dostępnej przestrzeni, stref, typów składowania, rodzajów regałów czy ramp. Każda lokalizacja otrzymuje adres zapisany wizualnie oraz w postaci kodu kreskowego. Każda lokalizacja może posiadać inną funkcję, być zarządzana na bieżąco poprzez przydzielanie statyczne oraz systemowo – dynamicznie.

Wyzwanie nr. 7 "Nowoczesne magazyny to magazyny zautomatyzowane…"

Nowoczesny magazyn to magazyn wydajny i tani w eksploatacji.

Równocześnie jest to złożone środowisko, a nie jak kiedyś, tylko przestrzeń z regałami, wśród których, w poszukiwaniu towarów, poruszają się magazynierzy z dokumentami w ręku.

Właściciele i operatorzy magazynów coraz częściej stawiają na automatyzację – wybierając rozwiązania wykorzystujące automatykę magazynową w procesach składowania, pakowania i transportu. System WMS to różne funkcjonalności, a jego wdrożenie niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści.

PROWMS rozwiązanie nr 7

PROWMS to system WMS (ang. warehouse management software) zintegrowany z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu automatyki magazynowej: regałami jezdnymi, regałami automatycznymi, pojazdami autonomicznymi. Program WMS w sposób znaczący ułatwia pracę magazynierom oraz gwarantuje wzrost wydajności ich pracy przy zapewnieniu oszczędności wynikających ze zmniejszenia wymaganej powierzchni. System WMS to różne zaawansowane funkcje, które automatyzują większość procesów logistycznych.

Warunkiem wdrożenia automatyzacji jest posiadanie systemu informatycznego klasy WMS zintegrowanego z producentem, którego Państwo wybrali. Proponowany przez nas system WMS – PROWMS oferuje szereg gotowych integracji oraz przygotowany jest do szybkiej integracji z nowymi rozwiązaniami.

 


ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa

Urządzenia

 • Serwery baz danych oraz aplikacji
 • Sieci bezprzewodowe
 • Drukarki etykiet
 • Terminale mobilne
 • Systemy RFID
 • Technologie

 • GS1
 • RFID
 • Sieci WiFi
 • VOICE
 • RTLS
 • © ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter