Dlaczego PROWMS?

Przegląd branż

1. PROWMS – pracujesz z ekspertami.

Czy średniemu przedsiębiorstwu, który sprzedaje kilka tys. produktów wystarczy podstawowa, najprostsza wersja systemu WMS? Nie, w żadnym wypadku.

Proste programy ‘klasy WMS’, które dostawcy konfigurują w kilka dni lub wręcz przenoszą konfigurację na stronę zamawiającego nie są w stanie spełnić oczekiwań rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Firmy, które sprzedają różne systemy i mają w swojej ofercie wiele programów, nie są w stanie wdrożyć rozwiązania kompletnego klasy WMS. Systemy WMS to złożone, zaawansowane narzędzie informatyczne, które musi być wdrażane do magazynu przez zespół specjalistów – informatyków i logistyków, którzy mają doświadczenie w planowaniu procesów magazynowych. WMS zawsze jest personalizowany – nie istnieją przecież dwie identyczne przestrzenie magazynowe, ani dwa identyczne procesy. WMS powinien być wdrażany przez producenta lub podmiot bezpośrednio z nim związany, specjalizujący się branżowo w tematyce logistyki magazynowania.

Uniwersalne narzędzie lub moduły WMS do popularnych ERP nie rozwiązują zapotrzebowania na funkcjonalność większości Klientów. Wdrożenie WMS jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Musi być poprzedzone analizą przedwdrożeniową oraz adaptacją funkcjonalną.

2. PROWMS – wdrożenie.

Jak już pewnie Państwo wiedzą, gotowe systemy WMS nie istnieją, trzeba zatem liczyć się z potrzebą rozbudowanej i żmudnej konfiguracji i parametryzacji. Są tzw. szybkie ścieżku, ale zazwyczaj proces wdrożeniowy trwa kilka miesięcy, a uruchomienie poszczególnych procesów ma charakter etapowy i końcową zadaną funkcjonalność rozwiązanie osiąga po okresie około roku czasu.

Wdrożenie angażuje również personel po stronie Zamawiającego, gdyż adaptacja rozwiązania związana jest z szeregiem decyzji związanych z zasadami organizacji pracy i realizacji procesów biznesowych. Wdrożenie optymalnego systemu jest wypadkową prób i błędów – do chwili, aż proces zostanie idealnie zaprojektowany, trzeba przygotować się na chwilowe obniżenie wydajności pracy.

Wynika to z konieczności wdrożenia zespołu w nowy system oraz dostrajania samego oprogramowania (poprawa parametrów, dopasowanie strategii pickingowej, uwzględnienie scenariusza, który nie został zauważony na etapie wdrożenia). Niestety są to elementy nieuniknione, ale w dłuższej perspektywie działania systemu zostają zrekompensowane np. przez skrócony czas kompletowania przesyłek o ok. 20%.

3. PROWMS – gwarantowany zwrot inwestycji.

Wybierając PROWMS dokonują Państwo inwestycji na lata. Otrzymują Państwo zaawansowane rozwiązanie z zapasem technologicznym wyprzedzającym Państwa aktualne potrzeby oraz wdrożeniem realizowanym przez producenta który ma całkowitą kontrolę nad produktem i w sposób responsywny odpowiada na Państwa potrzeby.

Wszystkie zadania w procesie, tj. analizy, adaptacja rozwiązania, wdrożenie właściwe oraz utrzymanie realizowane jest bezpośrednio przez zespół dysponujący kompetencjami w zakresie logistyki magazynowania. Gwarantujemy efekt którego Państwo oczekują.

1

Producenci

Producenci to zaawansowani odbiorcy PROWMS, wykorzystujący jego możliwości do obsługi gospodarki magazynowej surowców, podzespołów / półproduktów oraz wyrobów gotowych.

Każdy proces produkcyjny wymaga sprawnego magazynowania i identyfikacji na każdym etapie powstawania wyrobu. Dzięki standaryzacji i automatyzacji procesów logistyki magazynowania surowce są szybko dostarczane w gniazd produkcyjnych, półprodukty są dostępne do dalszego użycia, a realizacja zamówień na wyroby gotowe odbywa się w sposób optymalny i uporządkowany.

Rozbudowane rozwiązanie jakim jest PROWMS, jest niezbędne w celu zapewnienia organizacji procesów logistycznych wymaganych do uzyskania wysokiej wydajności produkcji.

2

Dystrybutorzy

PROWMS oferuje dystrybutorom zintegrowane z ERP narzędzie do kompleksowej organizacji procesów magazynowych, od przyjęcia, przez magazynowanie, po organizację wydań i wysyłek. System wspiera szereg operacji charakterystycznych dla dystrybucji, tj. copacking, dropshipping, tworzenie zestawów, produkty private label / OEM,

PROWMS umożliwia tworzenie kompletów, przepakowywania, identyfikacji wewnętrznej produktów przyjmowanych, etykietowania produktów podczas zależnie od wymagań odbiorcy podczas wydania.

3

Firmy Handlowe

Firmy handlowe to grono odbiorców PROWMS, które oczekuje optymalizacji procesów magazynowych w wyniku kontroli rotowalności towarów, w tym uwzględnieniu czynników takich jak sezonowość, promocje czasowe, promocje łączone, akcje in-out. PROWMS posiada mechanizmy umożliwiające przygotowanie magazynu do ww. zdarzeń. Nie bez znaczenia jest eliminacja pomyłek podczas wydań i przyjęć, oraz skrócenie czasu niezbędnego do ich realizacji.

4

E-commerce

PROWMS umożliwia integrację z systemami ERP oraz systemami klasy E-commerce, dzięki czemu np. proces realizacji zamówienia zostaje uproszczony i skrócony do minimum. System zapewnia rzeczywiste dane o dostępności, spodziewanych dostawach i ich terminach, stanie realizacji wysyłek.

Specjalizacja dla handlu

Przedsiębiorstwa handlowe, specjalizujące się w imporcie / eksporcie produktów, zmuszone są optymalizować procesy logistyczne, w celu utrzymania akceptowalnego poziomu kosztów oraz wysokiej jakości obsługi swoich klientów.

Przyjęcie dostaw

 • weryfikuje zgodność dostawy z zamówieniem (w oparciu o awizację),
 • weryfikuje zgodność kodów EAN/kartotek produktowych;
 • generuje kody kreskowe,
 • rozmieszcza produkty w magazynie wg określonych reguł (np. danej strefy składowania wg tej zasady produkt X zawsze leży w tym samym miejscu lub produkt Y nigdy nie leży bezpośrednio obok Z),
 • kontroluje daty przydatności, nr partii i nr seryjne,
 • generuje powiadomienia dla określonych dostawców, dostaw i produktów.

Kompletacja zamówienia

 • prowadzi zbiórkę towaru wg określonych zasad (FIFO – wg kolejności przyjęć do magazynu, FEFO – wg daty przydatności),
 • prowadzi zbiórkę pojedynczych zamówień lub wielu zamówień jednocześnie,
 • pozwala na zbiórkę zamówienia przez jednego lub wielu pracowników,
 • weryfikuje rodzaj i ilość produktów w trakcie zbiórki,
 • daje możliwość generowania powiadomień dla określonych zamówień, produktów.Weryfikacja i pakowanie

 • kontroluje poprawne skompletowanie zamówień,
 • zarządza insertami i gratisami,
 • udostępnia dodatkowe informacje dotyczące pakowania,
 • weryfikuje nr seryjne, daty i nr partii,
 • odpowiada za nadanie paczki.Specjalizacja dla produkcji

Wsparcie produkcji Just-In-Time

 • Dzięki integracji z systemem organizacji produkcji ProMES, ProWMS potrafi w sposób automatyczny tworzyć dyspozycje wydania surowców na gniazda produkcyjne,
 • Obsługa magazynów wirtualnych umożliwia utworzenie Magazynu Dobowego do którego wydawana jest masa surowcowa niezbędna do realizacji wszystkich zaplanowanych w ramach danej partii zleceń,
 • Obsługa Zapasu Dysponowanego dla wydziału lub gniazda,
 • Obsługuje dokumentów własnych np. zapotrzebowania surowcowego brutto.

Zarządzaniem artykułami w kontekście list materiałowych BOM

 • Weryfikuje możliwości surowcowe wytworzenia ilości produktów znajdujących się na zleceniu produkcyjnym,
 • Weryfikuje dostępność zamienników a także półproduktów i podzespołów,
 • Dostarcza informacji o brakach, ostrzega o przekroczeniu stanów minimalnych.

Etykietowanie produktów gotowych i przekazanie z produkcji do magazynu.

 • Wspiera generowanie etykiet i sterowanie etykieciarkami na końcach linii / ostatnim wydziale produkcyjnym,
 • Wspiera proces przekazania z produkcji do magazynu oraz procesy towarzyszące np. kontrolę jakości, segregację, pakowanie na nośniki magazynowe,
 • Rejestruje informacje o partiach, dacie produkcji, numerze linii lub wydziału.


Specjalizacja dla dystrybucji

Dropshipping. Grupowanie zamówień, listy kompletacyjne i lista wysyłkowa.

 • Obsługa procesu dropshippingu,
 • Kompletacja artykułów w ilościach zagregowanych, w tym realizacja wysyłek falowych,
 • Multi-order picking czyli kompletacja wielu zamówień na np. 1 nośniku lub wózku wielonośnikowym, podczas 1 przebiegu ścieżki pickingowej,
 • Agregowanie wysyłek do wybranego przewoźnika,
 • Automatyczna emisja dokumentów przewozowych online dzięki integracji z wiodącymi firmami kurierskimi,
 • Obsługa niepełnych kompletacji oraz domówień dla przygotowanych już dyspozycji,
 • Raporty rozliczeniowe dla operacji logistycznych.

Konfekcjonowanie i pakowanie.

 • Praca na towarze powierzonym, grupowanie artykułów w kartotekach,
 • Praca z artykułami whitelabel oraz OEM,
 • Obsługa
 • Etykietowanie i pakowanie zgodnie z wymogami Klienta lub jego odbiorcy.
 • Tworzenie zestawów,
 • Obsługa list kompletacyjnych,
 • Obsługa strefy X-dock w której następuje uzupełnianie list kompletacyjnych,
 • Obsługa stanowisk pakowania dla wysyłek drobnicowych lub detalicznych (np. zamówienia zawierające 1 szt. 1 pozycji artykułu).

Rezerwacja czasowa i zwroty.

 • Umożliwia rezerwację czasową ilości lub egzemplarza oraz statusowanie zależne od stanu transakcji w systemie sprzedaży online. Integracja z platformą e-commerce dostarczaną przez nas: Omnicommerce.pl,
 • Zapewnia obsługę operacji zwrotu awizowanego (RMA) oraz bezpośredniego z czynnościami towarzyszącymi np. kontrola produktu przez towaroznawcę,
 • Obsługa miejsc zbiórki, również dla towarów akcyjnych, zapewniająca skrócenie czasu kompletacji.

Specjalizacja dla E-commerce

Grupowanie zamówień, listy kompletacyjne i lista wysyłkowa

 • Kompletacja artykułów w ilościach zagregowanych, w tym realizacja wysyłek falowych,
 • Multi-order picking czyli kompletacja wielu zamówień na np. 1 nośniku lub wózku wielonośnikowym, podczas 1 przebiegu ścieżki pickingowej,
 • Agregowanie wysyłek do wybranego przewoźnika,
 • Automatyczna emisja dokumentów przewozowych online dzięki integracji z wiodącymi firmami kurierskimi,
 • Obsługa niepełnych kompletacji oraz domówień dla przygotowanych już dyspozycji.

Konfekcjonowanie i pakowanie.

 • Tworzenie zestawów,
 • Obsługa list kompletacyjnych,
 • Pakowanie według wytycznych klienta,
 • Obsługa strefy X-dock w której następuje uzupełnianie list kompletacyjnych,
 • Obsługa stanowisk pakowania dla wysyłek drobnicowych lub detalicznych (np. zamówienia zawierające 1 szt. 1 pozycji artykułu).

Rezerwacja czasowa i zwroty.

 • Umożliwia rezerwację czasową ilości lub egzemplarza oraz statusowanie zależne od stanu transakcji w systemie sprzedaży online. Integracja z Omnicommerce,
 • Zapewnia obsługę operacji zwrotu awizowanego (RMA) oraz bezpośredniego z czynnościami towarzyszącymi np. kontrola produktu przez towaroznawcę,
 • Obsługa miejsc zbiórki, również dla towarów akcyjnych, zapewniająca skrócenie czasu kompletacji.

ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa

Urządzenia

 • Serwery baz danych oraz aplikacji
 • Sieci bezprzewodowe
 • Drukarki etykiet
 • Terminale mobilne
 • Systemy RFID
 • Technologie

 • GS1
 • RFID
 • Sieci WiFi
 • VOICE
 • RTLS
 • © ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter