Logistyka magazynowa – Czym jest ?

Logistyka magazynowa – strategiczne znaczenie oprogramowania PROWMS

Pojęciem magazynowania określane są działania, realizowane podczas składowania produktów. Proces magazynowania składa się z kilku faz – przyjmowania, przechowywania, komplementacji oraz wydawania towarów. W przypadku magazynów wielkopowierzchniowych logistyka magazynowa wiąże się z wieloma wyzwaniami. Obecnie w procesie zarządzania magazynem nieocenioną rolę odgrywają oprogramowania klasy WMS. Szereg funkcjonalności umożliwia automatyzację różnych działań, usprawnienie pracy, redukcję ilości popełnianych przez pracowników błędów. Nawet w małych magazynach spotkać się można z problemem braku towarów w zamówieniach lub opóźnieniami w kompletacji. W artykule objaśnimy podstawowe pojęcia związane z logistyką magazynową oraz sprecyzujemy, jakie znaczenie ma oprogramowanie klasy WMS dla sprawnej obsługi magazynowej.

Czym jest logistyka magazynowa?

Logistyka jest pojęciem bardzo szerokim. Choć kojarzy się przede wszystkim z organizacją transportu produktów, w rzeczywistości to cały szereg różnorodnych działań. Logistyka magazynowa w najprostszym ujęciu zajmuje się przechowywaniem m.in. magazynowaniem, organizacją łańcucha dostaw, zabezpieczeniem towarów, dystrybucją.

Jednym z zadań logistyki jest organizacja pracy na terenie przestrzeni magazynowej np. hali. Niezaprzeczalnie jest to duże wyzwanie, szczególnie w przypadku, gdy przechowywana jest duża ilość towarów lub magazynowanie musi odbywać się z uwzględnieniem szczególnych parametrów, w celu zabezpieczenia produktów przez zniszczeniem.

Logistyka magazynowa wymaga organizacji i nadzorowania wielu procesów jednocześnie. Niemal w każdej fazie magazynowania mogą pojawić się problemy oraz błędy pracowników. Wszelkie niedociągnięcia np. braki w zamówieniu wiążą się z kosztami.

Sposobem na redukcję błędów oraz optymalizację procesów logistycznych jest wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informatycznego, automatyzującego część realizowanych zadań i usprawniającego wymianę danych pomiędzy działami w firmie. W kolejnych akapitach dokładniej omówimy korzyści z wdrożenia systemu informatycznego klasy WMS.

Podstawowe czynności związane z magazynowaniem to: przyjmowanie towarów, przechowywanie, komplementacja oraz wydawanie. Wszystkie te etapy są tak samo ważne dla procesu magazynowania. Dla zapewnienia prawidłowości wskazanych działań konieczne jest sprawne zarządzanie logistyką magazynową oraz pracownikami poprzez precyzyjne wskazanie kolejnych obowiązków do wypełnienia.

Jak już wspominaliśmy, obsługa magazynu nie jest zadaniem prostym. Przede wszystkim każdy towar musi znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym. Problem pojawia się w momencie, gdy ze względu na brak miejsca na odpowiednim regale pracownik decyduje się na umieszczenie towaru gdzie indziej, nie przekazując informacji innym magazynierom. W efekcie może dojść do sytuacji, w której kolejny pracownik nie zauważy przełożonego towaru podczas kompletacji zamówienia. Po prostu zgłosi brak towarów - nie wiedząc, że produkty zostały ustawione na następnej półce.

Logistyka magazynowa stoi więc przed naprawdę wieloma wyzwaniami, którym trudno jest sprostać, wykorzystując wyłącznie tradycyjne metody magazynowania towarów.

Znaczenie oprogramowania klasy WMS dla logistyki magazynowej

Obsługa powierzchni magazynowych oraz zapewnienie prawidłowości procesów magazynowania to nie lada wyzwanie, nawet dla doświadczonych pracowników, dla których logistyka magazynowa to codzienność.

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiły się zaawansowane rozwiązania, ale i zupełnie nowe wyzwania dla wielu branż. Systemy klasy WMS wdrażane są w celu zautomatyzowania procesów zachodzących podczas magazynowania. Automatyzacja przynosi wymierne korzyści, takich jak redukcja ilości błędów, kontrola, sprawny przepływ danych pomiędzy różnymi działami w firmie np. działem sprzedaży i magazynem. Wskazane korzyści znajdują swe odzwierciedlenie w sprzedaży, ponieważ możliwe jest poświęcenie większej uwagi samemu procesowi sprzedaży, oferowaniu usług nowym klientom. Logistyka magazynowa, dzięki wdrożeniu systemu, zostaje usprawniona. Właściwe zorganizowanie prac umożliwia z kolei maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej, pozwala na bezpieczne przechowywanie ładunków oraz zredukowanie strat towarów.

PROWMS – trzy zaawansowane wersje oprogramowania

Usprawnij działania logistyczne wybierając PROWMS! Programy klasy WMS to nowoczesne rozwiązania informatyczne, mające znaczenie z punktu widzenia logistyki magazynowej. Oferowany system PROWMS dostępny jest w trzech wersjach – PROWMS Lite, PROWMS Plus, PROWMS Expert.

Wskazane rozwiązania różnią się między sobą stopniem zaawansowania oraz funkcjonalnością. PROWMS jest systemem, który spełni oczekiwania Twojej firmy – przed wdrożeniem dokonywana jest analiza przedwdrożeniowa, a także szereg innych czynności, w celu dopasowania rozwiązania do wymagań przedsiębiorstwa. Z tego względu PROWMS nazwać można również systemem kompletnym, ponieważ w pełni odpowiada oczekiwaniom.

System PROWMS dedykowany jest firmom z różnych branż. Co więcej – rozwiązanie projektowane przyszłościowo - tak, aby funkcjonalność odpowiadała rosnącym wymaganiom przedsiębiorstwa, w związku z jego rozwojem.

Podsumowując – logistyka magazynowa to wiele skomplikowanych działań, mających na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu czynnościom z zakresu magazynowania. Wdrożenie PROWMS, oprogramowania klasy WMS, pozwala na stawienie czoła wyzwaniom związanym z magazynowaniem oraz usprawnienie działań logistycznych. To szereg wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa, inwestycja, realizowana w celu zautomatyzowania zadań, udoskonalenia przepływu informacji pomiędzy działami firmy i w końcu zwiększenia sprzedaży, dzięki możliwości skupienia uwagi na klientach.


ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa

Urządzenia

 • Serwery baz danych oraz aplikacji
 • Sieci bezprzewodowe
 • Drukarki etykiet
 • Terminale mobilne
 • Systemy RFID
 • Technologie

 • GS1
 • RFID
 • Sieci WiFi
 • VOICE
 • RTLS
 • © ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter