PROWMS

System zarządzania
Logistyką Magazynową

Zaawansowany program do magazynu umożliwia zarządzanie procesami logistycznymi. Przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, handlowych oraz dystrybutorów.
Sprawdź jak możemy Ci pomóc?

Co oferujemy?

Program magazynowy PROWMS to skalowalne rozwiązanie klasy WMS dla średnich przedsiębiorstw.
Analiza, adaptacja, wdrożenie, utrzymanie w ruchu.

Oprogramowanie magazynowe optymalizuje procesy logistyczne, zwiększa efektywność pracy magazynu, polepsza jakość obsługi klienta.

Nowoczesna gospodarka magazynowa wymaga informatycznego wspomagania procesów logistycznych. Program magazynowy WMS koordynuje operacje magazynowe i monitoruje zdarzenia mające wpływ na ich przebieg. Na poziomie operacyjnym i zarządczym optymalizuje procesy, kontroluje ich poprawność, zwiększa wydajność i ogranicza koszty. WMS to elastyczne rozwiązanie, które dopasujemy do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i zintegrujemy z jego systemem ERP.

Oferowany przez nas program do magazynu PROWMS usprawni zarządzanie i obsługę magazynu. Nasze rozwiązanie znacząco zautomatyzuje prace magazynierów, zoptymalizuje i przyspieszy procesy magazynowe, a także skontroluje poprawność wykonywanych działań przez pracowników. Program magazynowy stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych oczekujących optymalizacji procesów logistycznych poprzez systemowe wspomaganie operacji magazynowych.

Aplikacja dla operatora
Aplikacja dla operatora
Aplikacja dla operatora
Aplikacja dla operatora
PROWMS Screen 2
Aplikacja do wózka
PROWMS Screen 2
Aplikacja do wózka
PROWMS Screen 2
Aplikacja do wózka
PROWMS Screen 2
Aplikacja do wózka
Panel do Pakowania
Panel do Pakowania
Panel do Pakowania
Panel do Pakowania

PROWMS spełnia wszystkie najważniejsze funkcjonalności

Oprogramowanie magazynowe ma możliwość rozbudowy. Zasadniczo wpływa na efektywniejsze zarządzanie magazynem. Rozwiązanie pozwala na automatyzację wystawiania dokumentów magazynowych. Czy wiesz, jak duże znaczenie dla procesu realizacji sprzedaży ma statuowanie dokumentów? Sprawna kontrola dostaw, zautomatyzowany obieg dokumentów, płynna wymiana informacji pomiędzy działem sprzedaży i magazynem. Wszystkie te korzyści zyskujesz wybierając nasze oprogramowanie magazynowe. Rozwiązanie usprawni pracę i procesy w Twojej firmie, dzięki czemu pracownicy będą mogli więcej czasu poświęcić na sprzedaż.

Zobacz, czym wyróżnia się program do magazynu PROWMS. Poniżej prezentujemy dokładne informacje o wspieranych obszarach magazynu i funkcjonalności rozwiązania.

Program magazynowy wspiera następujące operacje:
1
Operacje podstawowe

Operacje podstawowe

 • przyjęcie surowców
 • przyjęcie wyrobów gotowych
 • przyjęcie towarów handlowych
 • kontrola ilościowa i jakościowa
 • wydania, wysyłka, zwroty
 • przesunięcia magazynowe
 • inwentaryzacja (spis z natury)

2
Operacje dodatkowe

Operacje dodatkowe

 • paletyzacja automatyczna
 • przesunięcie towaru
 • weryfikacja (sprawdzenie informacji o produkcie)
 • etykietowanie (drukowanie seryjne)
 • aplikowanie etykiet

3
Operacje specjalistyczne

Operacje specjalistyczne

 • przyjęcie z produkcji
 • konsygnacja
 • co-packing

Wachlarz funkcjonalności programu obsługi magazynów

Dla użytkownika – Ciebie, a także Twoich pracowników
Operacje magazynowe

Operacje w zakresie obsługi magazynu

Umożliwia obsługę magazynu – zarządzanie i scentralizowanie kontroli nad operacjami magazynowymi w czasie rzeczywistym
Stan magazynu

Stany magazynowe

Umożliwia optymalizację stanów magazynowych
Konsolidacja zadań

Konsolidacja zadań

Skraca czas realizacji operacji magazynowych
Zarządzanie towarami

Zarządzanie towarami

Program magazynowy pozwala śledzić numery partii i nośników
Kontrola jakości towarów

Kontrola jakości towarów

Moduł Promocji i Pakietów
Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Dostarcza informacje niedostępne w systemach ERP
Powierzchnia magazynowa

Powierzchnia magazynowa

Polepsza wykorzystanie przestrzeni magazynowej
Redukcja błędów

Redukcja błędów

Dzięki programowi dochodzi do zmniejszenia ilości popełnianych błędów przez pracowników na wszystkich etapach procesu
Nowi pracownicy

Nowi pracownicy

Upraszcza wdrożenie nowych pracowników do magazynu

Przyjęcie towaruExpertPlusLite

przyjęcia na podstawie awizacji (ZD w ERP) oraz bez awizacji (do bufora ERP)
kontrola asortymentu, ilości, LOT, BB poprzez skanowanie lub wybór z listy
przeliczanie jednostek: palety/warstwy/kartony/sztuki
zliczanie ilości jednostkowych/zbiorczych
odczyt kodów wagowych i sumowanie
możliwość uzupełniania brakujących informacji
uzupełnianie atrybutów (weryfikacja jakościowa)
przyjmowanie nośników jednorodnych i MIX
wydruk etykiet GS1 dla nośników jednorodnych
generowanie nośnika własnego podczas przyjęcia (przypisanie produktu do palety)
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
wydruk etykiety identyfikacyjnej magazynowej na opakowanie zbiorcze lub jednostkowe (obsługa seryjnego etykietowania podczas przyjęcia – każda zamknięta pozycja automatycznie wywołuje wydruk)
przypisanie lokalizacji magazynowej automatyczne lub przez operatora
generowania własnego numeru serii lub BB podczas przyjęcia
tworzenie dyspozycji PZ WMS oraz aktualizacja informacji na dokumencie ZD tj. modyfikacja ilości na rzeczywiste, dodanie numeru palety/kartonu, innego opakowania zbiorczego, modyfikacja BB oraz LOT
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
przyjęcie towaru z wygenerowaniem nośników i przypisaniem lokalizacji magazynowej lub bez
przydział lokacji magazynowych: - operator - system – simple address
system near pick
system multi-load
system bulk
system invalid quality
tworzenie automatycznych dyspozycji transportowych (rozdział fazy przyjęcia od zmagazynowania)
automatyczna alokacja lokalizacji magazynowych pod awizowane przyjęcie
tworzenie automatycznych dyspozycji przepakowania na podstawie przyjęcia
cross docking

Wydanie towaruExpertPlusLite

wydanie na podstawie ZO tworzonego w ERP stanowiącego awizację
obsługa numerów serii i dat przydatności (BB) podczas awizacji i wydania
ZO automatycznie dostępne w WMS
uruchomienie zbiórki z poziomu ERP lub WMS (np. odroczone w czasie) ręczne lub według harmonogramu
tworzenie zadań wysyłkowych (kilka wysyłek jako 1 zadanie), przypisywania priorytetów oraz dat aktywacji
zbiórka pod zamówienie lub według asortymentu (obsługa trasy)
kontrola asortymentu, ilości, numeru serii, BB oraz innych atrybutów
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
składanie/pakowanie podczas zbiórki, tj. tworzenie i przypisywanie do palet
automatyczne lub ręczne tworzenie dyspozycji, weryfikacji wybranych/wszystkich palet [WP] i obsługa procesu weryfikacji palety jako pojedynczej dyspozycji lub zadania
wydanie proste – realizowane przez operatora radio-terminala – tworzące specyfikację do bufora dokumentu magazynowego
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
aktualizacja dokumentu ZO/WZ o dane uzyskane podczas przyjęcia np. rzeczywiste BB, ilości
planowanie wysyłek i rezerwacji produktu z poziomu WMS, w tym wskazanie np. konkretnej palety
elastyczne zarządzania wysyłkami, tworzenie zadań, przekazywanie ich do realizacji, drukowanie listy – automatyczna aktualizacja stanu zadań
weryfikacja palet po wykonaniu dokumentu WZ
pre-paletyzacja na etapie tworzenia dokumentu wydania WMS (obliczanie według danych logistycznych, ilości palet/warstw/opakowań zbiorczych, jednostkowych, w tym konfiguracji palet niepełnych)
realizacja zbiórki automatycznej na podstawie wybranych ZO w trybie metoda: multi order, multi client picking, pick by item, kompletacja falowa
tworzenie dokumentu wydania na podstawie indywidualnej strategii kompletacji towaru dla kontrahenta w podziale na pozycje asortymentowe np. FIFO, LIFO, FEFO
warunki dostawy (możliwość aktualizacji dokumentu w ERP)

TransportExpertPlusLite

planowanie wysyłki niezależne lub jako część trasy
drukowanie listy załadunkowej dla wybranych nośników, zbiórek, tras
tworzenie zaawansowanych wydań na podstawie list kompletacyjnych
ustalenie miejsca i kolejności załadunków wysyłek
nadzór nad kolejnością załadunku nośników
wyznaczanie doku załadunkowego
automatyczny przydział zadań załadunkowych użytkownikom
reguły łączenia wydań i przyporządkowywania do wysyłek
eksport danych o wysyłce do systemu przewoźnika np. Fedex (automatyczna generacja listu przewozowego)

PrzepakowaniaExpertPlusLite

rozchód wewnętrzny określonej partii asortymentu i przyjęcie wewnętrzne tego asortymentu ze zmienionymi własnościami np. jednostką (rozchód kartonu, przyjęcie sztuk; rozchód wagi zbiorczej, przyjęcie w wadze egzemplarzowej/jednostkowej) – operacja skutkuje powstaniem odpowiednich dokumentów WMS oraz w ERP

Etykietowanie jednostkowe i aplikacja etykietExpertPlusLite

drukowanie etykiet produktowych na opakowania handlowe lub zbiorcze według wzoru
tworzenie zadania powiązanego – aplikacja etykiet na produktach z określonej partii / nośnika
ww. czynności realizowane jako zadanie
drukowanie informacji o dacie przydatności, numerze serii, producencie na istniejących już etykietach indywidualnie dla każdego produktu

Przesunięcia magazynoweExpertPlusLite

obsługa przesunięć międzymagazynowych na podstawie dokumentu MM, tj. wydanie z MW, przyjęcie na MP, potwierdzenie MP odłożonego w czasie, zmiana statusu MP
przesunięcia realizowane pomiędzy magazynami systemu ERP na podstawie dokumentów z systemu ERP

Przesunięcia towaruExpertPlusLite

przesuwanie nośników pomiędzy lokacjami (np. konsolidacja)
przesuwanie wybranego towaru pomiędzy nośnikami
inicjowanie z poziomu aplikacji Manager oraz z poziomu aplikacji Mobile

ZwrotyExpertPlusLite

generowanie dokumentów zwrotu WMS (wraz z ustaleniem powodu zwrotu dla dokumentu lub poszczególnych pozycji z centralnie zarządzanego słownika) i zapis do bufora systemu ERP
obsługa zwrotów awizowanych, etapowa walidacja zwrotu

InwentaryzacjaExpertPlusLite

spis z natury asortymentu (ilość wraz z wszystkimi obsługiwanymi własnościami) do bufora dokumentu magazynowego
porównanie ze stanem z systemu ERP
raport dokonanego spisu w układzie było | jest | różnica +/-
spis realizowany w całym magazynie lub jego części po lokalizacjach (w wybranych lokalizacjach lub zakresie]
realizacja spisu przez wiele komisji
raport inwentaryzacyjny w podziale na komisje

System lokalizacji magazynowychExpertPlusLite

śledzenie nośników magazynowych od wejścia do opuszczenia magazynu
historia lokacji magazynowych
przeglądanie % zajętości i statusu miejsc magazynowych, w ujęciu blokowym
optymalizacja składowania w regałach typu drive-in oraz blokach na posadzce poprzez wyszukiwanie identycznych towarów (również pod względem nr serii czy daty przydatności) i tworzenie zleceń konsolidujących
blokowanie obiektów logistycznych np. obszaru, miejsca, nośnika

Funkcjonalności dodatkoweExpertPlusLite

obsługa drukowania etykiety SSCC (mieszana, jednorodna), numerator SSCC, edycja zawartości palety, specyfikacja palety dla palet MIX, wydruk na żądanie
porównywarka dokumentów ERP – WMS – szybka optyczna kontrola zgodności i automatyczna analiza rozbieżności pomiędzy dokumentami
ewidencja zdarzeń: kto, kiedy tworzył zlecenie, kto je obsługiwał (z obsługą na poziomie 1 skanu dla 1 pozycji)
benchmarkowanie operacji na poziomie każdego ogniwa procesu: czas od utworzenia do zakończenia zadania, błędy systemowe, operator
komunikator – dwukierunkowa wysyłka informacji oraz powiadomień do aplikacji WMS Mobile / PDA
kompleksowa/ konfigurowalna wdrożeniowo obsługa statusów umożliwiająca dopasowanie procesu logistycznego WMS do komunikacji z zewnętrznym systemem ERP
rejestr opakowań np. palet – przypisywanie opakowań do asortymentu, prowadzenie ich ewidencji oraz rejestrowania podczas operacji przyjęcia i wydania
raportowanie statystyk systemowych, porównanie pracy operatorów

Funkcjonalności administracyjneExpertPlusLite

wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o aktywności radio terminali i ich statusie
centralna aktualizacja aplikacji WMS Mobile na radio terminalach w trakcie ładowania aplikacji
centralna aktualizacja aplikacji WMS Manager
wszystkie komponenty komunikacyjne pracują w trybie usługi systemu Windows i posiadają swoje kontrolujące GUI
rejestracja i konfiguracja wszystkich drukarek z WMS Manager

Możesz nam zaufać

jesteśmy ekspertami, dostarczamy programy i rozwiązania informatyczne usprawniające procesy w firmie
22 lat istnienia
66 developerów i wdrożeniowców
50+klientów
10+ modułów dodatkowych

Aktualności

zobacz co nowego

Czerwiec 2020 - Firma EMEM

Wiodący importer i dystrybutor wszystkich towarów potrzebnych w domu, zarówno do wystroju wnętrz jak również do wyposażenia domu, ogrodu podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Logistyka Magazynu PROWMS w celu zoptymalizowania procesów w magazynie, ułatwienia komunikacji pomiędzy działem sprzedaży a magazynem oraz lepszego wykorzystania przestrzeni w magazynach przedsiębiorstwa.

Wrzesień 2019 – wdrożenie ProWMS w firmie Fellowes Polska S.A.

Fellowes Polska S.A. wdrożył system PROWMS w ścisłej integracji z ERP. Aktualnie rozwiązanie steruje wszystkimi operacjami w magazynie oraz operacjami specjalistycznymi, w tym kompletacjami oraz przyjęciami z produkcji. W krótkim czasie PROWMS stał się podstawowym systemem logistyki magazynowania, organizacji dostaw oraz realizacji wydań i wysyłek. PROWMS wspiera komunikację z firmami kurierskimi, obsługę serwisu urządzeń, a dzięki integracji z Omnicommerce B2B (https://omnicommerce.pl) ułatwił realizację zamówień pochodzących z platformy B2B.

Marzec 2019 – wdrożenie ProWMS w firmie Unilogo Robotics Sp. z o.o.

Unilogo Robotics, czołowy polski producent zrobotyzowanych linii produkcyjnych, w ramach rozwoju naszej wieloletniej współpracy powierzył nam realizację kolejnego projektu informatycznego, tj. wdrożenia Systemu zarządzania logistyką magazynowania PROWMS i budowy customizowanych modułów funkcjonalnych, których zadaniem jest wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw i realizacji zamówień. Celem projektu jest dostarczenie narzędzi wspomagających prowadzenie projektów produkcyjnych.

Grudzień 2018 - Wdrożenie ProWMS w firmie MEDOS

Grupa Medos, dostawca akcesoriów do solatki otoworowek, zaopatrujący ponad 80% rodzimych producentów stolarki PCV i aluminium, zdecydował się na wdrożenie systemu PROWMS. Już po 6 miesiącach, w czerwcu 2019 roku PROWMS został uruchomiony w magazynie tradycyjnym oraz w styczniu 2020 roku w magazynie zautomatyzowanym o pojemności > 15 tyś. miejsc paletowych. PROWMS został również zintegrowany z systemem ERP i na obecna chwilę realizuje kilkaset operacji przyjęcia oraz wydania dziennie, organizuje pakowanie oraz automatyczną emisję dokumentów handlowych i transportowych. System organizuje również przyjęcia z wydziałów produkcyjnych, transport wewnętrzny z wykorzystaniem wózków oraz optymalna alokację wyrobów w dynamicznie parametryzowanych strefach składowania magazynowego. PROWMS, dzięki dużym możliwościom adaptacji został dostosowany do oczekiwań Medos i rok po rozpoczęciu eksploatacji przez Medos jest nadal rozwijany w współpracy z Klientem, dzięki czemu rozwiązanie przez cały czas dostarcza funkcjonalności niezbędnych dla dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, wyprzedzając jego aktualne potrzeby.

Technologie

GS1
GS1
RFID
RFID
WIFI
Sieci WiFi
Voice
VOICE
RTLS
RTLS

Nie czekaj

i wyprzedź konkurencję

Zamów bezpłatne demo

Jeżeli chcesz poznać możliwości Omnicommerce i upewnić się, że nasza platforma internetowa jest odpowiedzią na potrzeby Twojej firmy i klientów, nie czekaj dłużej i już dziś zamów bezpłatne demo.

Umów się na spotkanie

Z chęcią porozmawiamy o Twoich potrzebach, opowiemy szczegółowo o możliwościach naszego rozwiązania i wesprzemy Cię w doborze funkcjonalności platformy. Spotkajmy się i razem opracujmy rozwiązanie dla Twojego sukcesu!

ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter