Jak efektywnie zarządzać magazynem?

Jak efektywnie zarządzać magazynem?

Zarządzanie magazynem to szereg działań, mających na celu koordynowanie oraz kontrolowanie pracy magazynu. Proces ten nierozłącznie wiąże się z różnymi wyzwaniami. Niezwykle ważna jest optymalna organizacja magazynu, zapewniająca wysokiej jakości obsługę klienta, dynamiczną realizację zleceń, minimalizację wysiłku pracowników oraz ponoszonych kosztów. Chcesz usprawnić zarządzanie magazynem? Automatyzacja działań możliwa jest dzięki wdrożeniu systemu klasy WMS – rozwiązania informatycznego dedykowanego firmom z różnych branż.

Jak zorganizować przestrzeń magazynową?

Zarządzanie magazynem to m.in. optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Na jakie kryteria należy zwrócić uwagę? Zagospodarowanie małej przestrzeni, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę, nie jest zadaniem trudnym. Wielu przedsiębiorców układa towary i zapamiętuje sposób ich rozmieszczenia, tworząc uproszczony arkusz kalkulacyjny do kontrolowania stanów magazynowych. Zupełnie inaczej jest w przypadku zarządzania magazynem wielkopowierzchniowym. Organizacja przestrzeni, miejsca do przyjmowania, wydawania i składowania towarów wymaga uwzględnienia wielu kryteriów.

Zasady organizacji magazynu:

 • zapewnienie wysokiego poziomu obsługi magazynu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego wykonywania zadań,
 • racjonalne przechowywanie towarów, utrzymanie odpowiedniej ilości towarów oraz zapasów,
 • stworzenie bezpiecznych warunków pracy, zminimalizowanie wysiłku pracowników magazynu,
 • zredukowanie kosztów związanych z prowadzeniem magazynu.

Zarządzanie magazynem i stworzenie optymalnej przestrzeni wymaga znajomości np. wielkości partii towarów, które mają być przechowywane w magazynie, struktury organizacyjnej magazynu i struktury zatrudnienia.

Dla pełnego zobrazowania procesu zarządzania magazynem wyjaśnimy, jak przebiega magazynowanie. Pierwszym etapem magazynowania jest przyjęcie towarów. Odbywa się ono w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zadaniem przyjmującego jest zweryfikowanie zgodności dokumentacji dołączonej do ładunku ze stanem faktycznym. Należy pamiętać o tym, że po przyjęciu towarów przenoszona jest za nie odpowiedzialność. Dopiero po pozytywnej weryfikacji możliwe są dalsze działania – rozładunek, sortowanie oraz przygotowanie oraz przekazanie do przechowywania.

Kolejnym działaniem logistycznym jest składowanie towarów. Niezwykle ważnym zadaniem jest rozłożenie w prawidłowy sposób ładunku w strefie składowania oraz uwzględnienie parametrów, określających warunki składowania np. temperatury czy technologii przechowywania.

Podczas kompletacji magazynierzy podejmują wymaganą ilość towarów z magazynów, zgodnie z zamówieniem klientów. Istotne znaczenie ma zapakowanie produktów w taki sposób, aby zapobiec powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Ostatnią fazą z zakresu logistyki magazynowej jest wydanie towarów klientom oraz ich załadunek w celu dalszego transportu.

Jak widać zarządzanie magazynem to nie tylko przyjęcie towaru, przechowanie i wydanie. To także szereg czynności podejmowanych podczas każdej z tych faz, w celu zapewnienia prawidłowości procesów logistycznych.

Jak efektywnie zarządzać magazynem – wykorzystanie systemu klasy WMS

Zorganizowanie przestrzeni magazynowych to dopiero pierwszy krok w kierunku efektywnego zarządzania magazynem. Propozycją i jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie firm z zakresu gospodarki magazynowej są systemy klasy WMS, wdrażane w celu wsparcia procesu logistycznego.

PROWMS to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem. Wykorzystanie systemu pozwala na zoptymalizowanie procesów logistycznych, zredukowanie ilości błędów popełnianych przez pracowników, usprawnienie wymiany informacji pomiędzy działami firmy.

Dlaczego warto wybrać PROWMS? Przede wszystkim dlatego, że jest to kompletne rozwiązanie - system jest personalizowany i dostosowywany do potrzeb klientów przez specjalistów. Wdrożenie systemu w magazynie poprzedzona przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz adaptacji funkcjonalnej. Klient otrzymuje produkt końcowy, który jest dopasowany do jego indywidualnych wymagań. PROWMS należy odróżnić od programów będących uniwersalnymi rozwiązaniami o określonej funkcjonalności.

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemu do zarządzania przestrzenią magazynową. Z pewnością niebagatelne znaczenie ma fakt, że gospodarka materiałowa wpływa na osiągane zyski. Czy można zarządzać magazynem bez wykorzystania nowoczesnego systemu? Choć odpowiedź brzmi twierdząco, bardziej zasadne wydaje się pytanie – w jaki sposób programy magazynowe wpływają na osiągane zyski? Po pierwsze zautomatyzowane zarządzanie magazynem to możliwość zredukowania strat towarów, a także odciążenie pracowników, którzy mogą więcej czasu poświęcić na planowanie np. dostaw i realizację innych obowiązków oraz obsługę klientów, co z kolei przełoży się na zwiększenie sprzedaży.

PROWMS – jeden system, szeroka funkcjonalność

Zarządzanie magazynem jeszcze nigdy nie było tak proste! PROWMS to rozwiązanie projektowane z zapasem technologicznym, który można wykorzystać wraz z rozwojem firmy. Dedykowane jest przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. .

1

Firmy produkcyjne

Organizacja i zarządzanie magazynem jest wpisane w specyfikę branży produkcyjnej, ze względu na wykorzystanie w procesie produkcji części, podzespołów, komponentów. Niezwykle ważną rolę dla terminowej realizacji produkcji odgrywa dostarczanie na czas elementów składowych produktu. Systemy klasy WMS to obecnie pewnego rodzaju standard w firmach produkcyjnych.

Specjalizacje PROWMS dla producentów to m.in.:

 • wsparcie produkcji Just-In-Time,
 • zarządzanie artykułami w kontekście list materiałowych BOM,
 • etykietowanie produktów gotowych i przekazanie z produkcji do magazynu.

2

Dystrybutorzy

Zarządzanie magazynem to wyzwanie stojące także przed dystrybutorami. System WMS posiada szereg funkcjonalności, ułatwiających to zadanie.

Specjalizacje PROWMS dla dystrybutorów to m.in.:

 • dropshipping, grupowanie zamówień, listy kompletacyjne i lista wysyłkowa,
 • konfekcjonowanie i pakowanie,
 • rezerwacja czasowa i zwroty.

3

Firmy handlowe

Jednym z problemów firm handlowych są błędy w komplementacji zamówień. Powodują nie tylko niezadowolenie klientów, ale również generują koszty. Zminimalizowanie ilości popełnianych błędów, a także skrócenie czasu realizacji zlecenia to dwie zalety wdrożenia systemu WMS. Oczywiście to nie jedyne korzyści.

Specjalizacje PROWMS dla firm handlowych to m.in.:

 • przyjęcie zamówień,
 • kompletacja zamówień,
 • weryfikacja zamówień oraz pakowanie.

4

Firmy z branży e-commerce

Wykorzystanie systemu WMS w e-commerce przyspieszy i skróci czas realizacji zlecenia.

Specjalizacje PROWMS dla firm z branży e-commerce to m.in.:

 • grupowanie zamówień, listy kompletacyjne i lista wysyłkowa,
 • konfekcjonowanie i grupowanie,
 • rezerwacja czasowa i zwroty.

W jaki sposób wdrażany jest PROWMS?

Jak już wspominaliśmy, PROWMS to system, którego funkcjonalność jest dostosowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Doskonale rozumiemy, że niemal wszystkie magazyny są inaczej zorganizowane, a firmy znajdują się na różnych etapach rozwoju. Oferowane rozwiązanie jest wdrażane przez specjalistów z naszej firmy kilkuetapowo. Przed rozpoczęciem procesu wdrożeniowego przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową, obejmującą audyt logistyczny i analizę funkcjonalną. W trakcie tych czynności poznajemy procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwie oraz ustalamy potrzeby i oczekiwania działów, które są objęte wdrożeniem. Kolejnym krokiem jest integracja z oprogramowaniem klasy ERP lub innymi systemami przedsiębiorstwa. Następnie dokonujemy adaptacji PROWMS i dostarczamy moduły dodatkowe. Właściwe wdrożenie systemu następuje dopiero po wykonaniu wskazanych czynności. Po wdrożeniu przeprowadzamy testy wdrożeniowe. Wkrótce potem uruchamiamy system, zapewniając jednocześnie wsparcie rozruchowe.

Podsumowując – obecnie zarządzanie magazynem związane jest z wieloma wyzwaniami, na różnych płaszczyznach. W ich sprostaniu pomaga zaawansowane technologicznie rozwiązanie, jakim jest system klasy WMS. Wśród głównych zalet wykorzystania systemu wskazać należy automatyzację, a co za tym idzie optymalizację różnych działań z zakresu logistyki magazynowej. Zakup PROWMS z całą pewnością nazwać można słuszną inwestycją w przyszłość.


ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa

Urządzenia

 • Serwery baz danych oraz aplikacji
 • Sieci bezprzewodowe
 • Drukarki etykiet
 • Terminale mobilne
 • Systemy RFID
 • Technologie

 • GS1
 • RFID
 • Sieci WiFi
 • VOICE
 • RTLS
 • © ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter