Strefy funkcjonalne magazynu

Projektowanie magazynu to proces, w trakcie którego należy uwzględnić wiele kryteriów. Prawidłowy układ ułatwia realizację zadań przeładunkowych. Dobre rozplanowanie magazynu to takie, w którym optymalnie wykorzystano miejsce, zapewniono łatwy dostęp do magazynowanych produktów oraz elastyczność ich układania, ograniczono przeładunek towarów. W projekcie magazynu trzeba rozplanować kilka stref funkcjonalnych oraz wskazać urządzenia, które zwiększą prędkość ruchu, skracając tym samym czas realizacji procesów. Jakie są strefy funkcjonalne magazynu? W jaki sposób można zweryfikować efektywność procesów magazynowych?

Czym są strefy funkcjonalne magazynu?

Strefy funkcjonalne to przestrzenie, które są wyznaczone fazami realizacji procesu magazynowania. Wśród stref funkcjonalnych magazynu wyróżnić należy:

 • strefa załadunku i rozładunku: najczęściej znajduje się na zewnątrz magazynu lub jest z nim połączona, ponieważ mają do niej dostęp samochody dostawcze;
 • strefa przyjęcia: w tej strefie odbywają się operacje i czynności związane z przyjmowaniem towarów – segregowanie, przepakowywanie, znakowanie dostawy. Przeprowadzana jest także kontrola jakości towarów;
 • strefa składowania: to przestrzeń przeznaczona do przechowywania towarów – bezpośrednio na posadzce lub na regałach magazynowych;
 • strefa kompletacji: może być zintegrowana ze strefą magazynowania lub oddzielona od niej. Czynności związane z kompletacją obejmują m.in. wybór towarów zgodnie z zamówieniem, przemieszczanie ich do wydania;
 • strefa wydań: do tej strefy trafiają skompletowane zamówienia. Podejmowane są operacje związane z pakowaniem i przygotowywaniem do wysyłki towarów, przeprowadzana jest kontrola wyjścia.

Poza wskazanymi powyżej strefami część magazynu powinna być przeznaczona na inne cele – biura, szatnie, działy kontroli i toalety.

Procesy magazynowe – jak zweryfikować ich efektywność?

Logistyka magazynowa wprowadzana jest w wielu przedsiębiorstwach w celu lepszej organizacji, zarządzania i sprawniejszej realizacji procesów biznesowych. Czy możliwe jest zmierzenie efektywności pracy magazynu? Do tego celu służą kluczowe wskaźniki efektywności. Można podzielić je na wskaźniki odnoszące się do czasu rzeczywistego, czyli bieżącej sytuacji oraz wskaźniki dotyczące sytuacji historycznej. W tym przypadku możliwa jest analiza danych z konkretnego okresu.

Wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji to m.in. dane o aktualnym stanie zajętości magazynu, liczbie zarejestrowanych pracowników, aktualnie realizowanych dostaw, wysyłek.

Wskaźnikami historycznymi są np. dane obrazujące stosunek poprawnie skompletowanych zamówień do łącznej liczby zrealizowanych zamówień, niezgodność stanów magazynowych ustalona podczas inwentaryzacji, średnia liczba zrealizowanych zamówień przez jednego pracownika.

 

Duży wpływ na sprawność i efektywność procesów magazynowych ma system WMS. Dzięki wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania magazynowego możliwe jest zautomatyzowanie części zadań. To także wiarygodne narzędzie mierzenia efektywności pracy magazynu.


ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

22 888 5000
[email protected]

Polityka prywatności
Nota prawna

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa

Urządzenia

 • Serwery baz danych oraz aplikacji
 • Sieci bezprzewodowe
 • Drukarki etykiet
 • Terminale mobilne
 • Systemy RFID
 • Technologie

 • GS1
 • RFID
 • Sieci WiFi
 • VOICE
 • RTLS
 • © ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter